Akcjonariusze Paddy Power Betfair zatwierdzają miary rebrandingu

W tym tygodniu akcjonariusze Paddy Power Betfair głosowali za zatwierdzeniem zmiany marki na Flutter Entertainment.

Głosowanie odbyło się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, na którym dzielone są wyniki finansowe i omawiane są plany spółki. Kierownictwo firmy chce zmienić nazwę na Flutter Entertainment, która będzie nieco bardziej zróżnicowana niż obecna nazwa, która obejmuje dwie najlepsze marki firmy. Akcjonariusze głosowali w liczbie 99,76% za zmianami.

Wszystkie inne proponowane środki zgłoszone przez zespół wykonawczy, w tym wydanie dywidendy w wysokości 133 pensów za akcję za rok podatkowy 2018.

Do tej pory Paddy Power odniósł sukces, ponieważ przychody wzrosły o 17% w tym okresie, w tym o 26% skoku w grach. Wyniki te pomogły dyrektorowi generalnemu Peterowi Jacksonowi zostać ponownie wybranym na stanowisko dyrektora firmy podczas spotkania.

Planowane daty zmian nie są jeszcze dostępne.