Cherry AB z pełną własnością Game Lounge

Konglomerat afiliacyjny Gaming Cherry AB ogłosił, że zakupił zaległe udziały w Game Lounge, co oficjalnie daje szwedzkiej firmie pełną ich własność.

Cherry kontrolowała 95% firmy, dopóki nie sfinalizowała pozostałych zakupów za 260 milionów SEK (28,7 miliona USD). Pierwsze 100 milionów SEK jest wypłacane, gdy Cherry otrzymuje akcje, z czego 60 milionów SEK wypłacane jest warunkowo na EBITDA firmy za pierwszą połowę przyszłego roku. Trzeci próg wynoszący 100 milionów SEK ma miejsce, gdy EBITDA w Game Lounge przekroczy 300 milionów SEK w kolejnych okresach kalendarzowych między 1 lipca 20199 r. A 31 grudnia 2021 r.

Umowa zakupu musi zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy Cherry podczas obrad walnego zgromadzenia.

W komunikacie prasowym Cherry wspomniał o wydajności Game Lounge i decyzji o zakupie, ujawniając: „Operacje w Game Lounge rozwinęły się dobrze, a zarząd Cherry ocenia, że ​​firma będzie nadal korzystała z korzystnych warunków rynkowych w przyszłości i że w związku z tym pożądane jest zwiększenie naszych udziałów do 100%. Sprzedawcy pozostaną na wyższych stanowiskach, będą udziałowcami Cherry, a także będą uczestniczyć w programie motywacyjnym w ramach Cherry Group, w związku z czym Rada Dyrektorów ocenia, że ​​warunki nabycia, w tym cena zakupu, są zgodne z rynkiem i dlatego zaleci, aby Roczne Walne Zgromadzenie Cherry zatwierdziło przejęcie zgodnie z powyższymi podstawowymi warunkami.”