Scientific Games z wyraźną stratą za III kwartał

Amerykańska firma gier hazardowych Scientific Games opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał, ujawniając przy tym, że poniosła stratę w wysokości 351,6 miliona USD za ten okres.

Najważniejsze wskaźniki finansowe za trzeci kwartał kończący się 30 września 2018 roku to:

Strata w wysokości 351,6 milionów USD z powodu restrukturyzacji w wysokości 338,7 milionów USD z powodu wyroku sądowego w wysokości 309,6 milionów USD w sprawie przeciwko Shuffle Tech International
Przychody wzrosły o 6,8% do 821 milionów USD, z czego 46,5 milionów USD pochodziło z nowego nabycia NYX
EBITDA wzrosła o 8,9% do 325,7 mln USD
Skonsolidowana EBITDA przypisywalna wzrosła o 5,1% do 232,5 mln USD
Przychody z loterii wzrosły o 1,5% do 206,8 milionów USD
Przychody społeczne wzrosły o 10,5% do 105,1 milionów USD
Strata netto na akcję w wysokości 3,85 USD

Komentując wyniki, dyrektor generalny Barry Cottle powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju, który obserwujemy w naszych przedsiębiorstwach, ponieważ w dalszym ciągu kierujemy naszą branżę w przyszłość. Nasze inwestycje w cyfrowe, sportowe zakłady i nowe gry produkują najbardziej innowacyjne i angażujące produkty na rynku i jesteśmy podekscytowani reakcją klientów w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. W związku z dynamicznie rozwijającym się biznesem społecznościowym, oferta publiczna pozwoliłaby nam na większą elastyczność w dążeniu do wzrostu dla biznesu i generowania wartości dla interesariuszy. Koncentrujemy się na najlepszym dostarczaniu usług naszym klientom i efektywnym prowadzeniu naszej działalności, aby zwiększać przychody, obniżać koszty i zwiększać tempo rozwoju całej firmy.”