Ustawa hazardowa ponownie w Trybunale Sprawiedliwości UE!

Na 28 kwietnia zaplanowane zostało posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma przynieść odpowiedź na pytanie prejudycjalne zadane przez łódzki Sąd Okręgowy.

Na interpretację przepisów dokonaną przez TSUE czekają chyba wszyscy, którzy wiedzą, ile problemów przyniosła nowelizacja przepisów ustawy o grach hazardowych.

Problematyczna kwestia dotyczy tym razem przepisów o charakterze technicznym i obowiązku ich notyfikacji. Sąd Okręgowy w Łodzi skierował do TSUE pytanie dotyczące tego, czy istnieje prawny obowiązek notyfikowania takich przepisów, a także przewidzianych przez prawo wspólnotowe konsekwencji braku takiej notyfikacji. Przepisy unijne nie są bowiem w tym zakresie precyzyjne, stwarzając pole do różnych interpretacji i nadużyć.

Od rozstrzygnięcia TSUE będą zależały dalsze losy postępowania toczącego się przed łódzkim Sądem Okręgowym. Na odpowiedź Trybunału czeka również Sąd Najwyższy, który tymczasowo wstrzymał się z podjęciem uchwały dotyczącej polskiej ustawy hazardowej. Będziemy na bieżąco informować Was o rezultacie rozprawy przed TSUE.